USZYJ PRZYTULAKA

Coraz bardziej popularne stają się odwiedziny dzieci w miejscach pracy rodziców podczas tzw. Kids Day.
Przewodnikami po biurach są sami rodzice, którzy pokazują miejsce swojej pracy, zapoznają dzieci ze swoimi obowiązkami i firmą. To również wspólne spędzanie czasu, integracji, spożywanie słodkiego poczęstunku i innych atrakcji.
Nasz projekt, integrujący pracowników firmy i ich dzieci – USZYJ PRZYTULAKA – ma na celu spędzenie czasu podczas Kids Day na terenie firmy i wspólne uszycie dwóch maskotek-misiów. Jedną z nich dzieci zabierają ze sobą do domu, a drugą w ich imieniu przekazujemy do Domów Dziecka lub Komendy Miejskiej Policji i trafiają one do policjantów ogniwa patrolowo-interwencyjnego, którzy rozdają misie podczas interwencji z udziałem dzieci. Zadaniem takiej przytulanki jest łagodzenie stresu i ofiarowanie względnego poczucia bezpieczeństwa podczas stresującego wydarzenia. Dzieci są szczęśliwe mogąc pomagać innym dzieciom, wiedząc, że praca ich małych rączek pozwoli innemu dziecku poczuć się lepiej, poczuć, że nie jest samo. Praca i pomaganie rozwijają empatię, to również forma work-life balance, jaką firma może wykorzystać w swojej kulturze pracy.

Zapewniamy catering, opiekę animatora oraz wspólne szycie zabawek – w okresie świątecznym mogą to być np. choinka lub bałwanek.

Close Menu